کنفرانس ملی شرکت های ساختمانی


۱۵ حوت ۱۳۹۸، کابل، افغانستان : کنفرانس ملی شرکت های ساختمانی با هدف گفتگو پیرامون راهکارهای تقویت هماهنگی و همکاری میان شرکت های ساختمانی جهت فراهم آوری فرصت های عادلانه تجارتی از طرف ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان با همکاری مالی بانک جهانی و هماهنگی اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان روز پنجشنبه ۱۵ حوت ۱۳۹۸ در کابل برگزار شد. اشتراک کننده گان این کنفرانس در مورد میکانیزم های همکاری و هماهنگی میان شرکت های ساختمانی، تدوین استراتیژی ۵ ساله و لایحه وظایف مشخص برای این اتحادیه گفتگو کردند. تدوین این استراتیژی و گفتگوی مستقیم شرکت های ساختمانی  باعث افزایش هماهنگی میان شرکت ها خواهد شد و اتحادیه شرکت های ساختمانی را قادر خواهد ساخت که برای احقاق حقوق شرکت های ساختمانی اقدامات قانونی و روشن بگیرد.

سکتور خصوصی نقش اساسی در انکشاف افغانستان دارد و تاثیرات آن در همه بخشها بخصوص ساخت زیربناها مانند شاهراه ها، بندها، پل ها، مکاتب و مراکز صحی مشهود است.با این وجود این سکتور، با مشکلات جدی نیز روبرو است که می توان از نبود امنیت، فساد ، مشکلات مالی و بروکراسی نام برد.  در کنار این مشکلات، شرکت های ساختمانی نیز در بین خود با مشکلاتی روبرو هستند که می توان به ضعف های مدیریتی، نبود ظرفیت تخنیکی و همچنین  عدم هماهنگی و همکاری بین شان اشاره نمود.

محترم صبغت الله کریمی رئیس ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان با اشاره به اهمیت هماهنگی و همکاری میان شرکت های ساختمانی گفت: ” تحقیقات ما نشان می دهد که سطح رقابت در پروژه های زیربنایی بسیار پایین است. براساس یافته های دومین گزارش ابتکار شفافیت زیربنا که در سالی جاری منتشر شد، در حد اوسط، ۴ داوطلب در هر پروژه زیربنایی اشتراک نموده اند که حاکی از اشتراک کم شرکت ها می باشد. حتی بعضی پروژه ها چندین بار به داوطلبی گذاشته شده اند، ولی داوطلب واجد شرایط وجود نداشته است. این موضوع را دلایل متعددی متاثیر ساخته است که نبود ظرفیت و رقابت ناسالم از این موارد می باشد. به همین منظور هماهنگی و همکاری میان شرکت های ساختمانی می تواند  در ایجاد ظرفیت و افزایش اعتماد میان شرکتها نقش اساسی داشته باشد” . وی همچنین گفت ” متاسفانه فعالیت سکتور خصوصی در کشور به صورت پراکنده پیش می رود و این سبب شده است که از پُتانسیل سکتور خصوصی به طور جامع استفاده نشود و این سکتور نتواند برای حقوق خود به طور موثر دادخواهی نماید. به همین منظور نیاز است تا فعالیت های سکتور خصوصی بیشتر هماهنگ گردد که در این راستا نهاد های چتری و اتحادیه ها می تواند نقش اساسی را داشته باشند.”

محترم سید اکرام افضلی ، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان گفت: “ایجاد یک رهبری واحد نه تنها در سکتور زیربنا بلکه در تمام سکتور ها ارزشمند است. اما در سکتور زیربنا که سایر سکتور ها نیز به آن وابسته اند اهمیت بالایی دارد. البته باید به خاطر داشت که  رهبری این سکتور باید به صورت صادقانه و جدی برای همه اعضا کار نماید. ” وی همچنین گفت: “دیدبان شفافیت افغانستان به عنوان یک نهاد جامعه مدنی، آماده هر نوع همکاری با سکتور خصوصی بخصوص شرکتهای ساختمانی برای تأمین عدالت، اصلاحات و تدوین معیارهای مشخص امانتداری می باشد. معیارهای مشخص امانتداری، شرکت ها را در زمینه انجام پروسه های شفاف مسئول قرار می دهد. و هر کسی که این نشان امانتداری را داشته باشد مشخص می گردد که شرکت مذکور در زمینه انجام فعالیتها امانت دار و شفاف است.”

محترم حمیدالله حبیبی رئیس اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان گفت: ” از آنجایکه شرکتهای ساختمانی در کشور برای اجرای پروژه ها خصوصا در زمینه عرضه مواد ساختمانی و نیروی کار تخنیکی با چالش های گوناگون مواجه هستند، بدین منظور اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان ایجاد گردیده که هدف آن همکاری به شرکت های ساختمانی جهت سهم گیری فعال در سکتور های مختلف بازسازی افغانستان میباشد.”

ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان به منظور تقویت شفافیت و پاسخگویی در سکتور زیربنا در کنار تلاش برای نهادینه سازی فرهنگ نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی، سکتور خصوصی را نیز کمک می کند تا در تطبیق پروژه های زیربنایی و رشد این سکتور تلاش نماید. پروژه تقویت شرکت های ساختمانی به همکاری مالی بانک جهانی راه اندازی شده است و قرار است  تا برای تقویت شرکت های ساختمانی و افزایش هماهنگی و همکاری میان آنها در آینده نیز برنامه های متعددی برگزار گردد.