زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
چهار راهی ملک اصغر، سرک
وزارت خارجه، کابل، افغانستان
Menu

دارالانشای بین المللی ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی به تازه گی فیلمی برای معرفی این ابتکار وتاثیرات آن در جامعه تهیه کرده که شما را در دعوت به مشاهده این فیلم میکنیم.

ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی در کشور گواتمالا ویدیوی در قسمت موثریت این ابتکار در بهبود کیفیت زیرنایی این کشور تهیه کرده است.