وزارت انرژی و آب تمام اطلاعات پروژه های خود را الی سه ماه آینده نشر میکند


کمیته پیگیری نشر اطلاعات گروه نهاد های ذیدخل در تاریخ ۲۱ اسد ۱۳۹۷ جلسه ای با مقام وزارت انرژی و آب داشت. در این جلسه جلالتمآب انجینر محمد گل خلمی، سرپرست وزارت انرژی و آب و اعضای کمیته نشر اطلاعات ابتکار شفافیت زیربنایی حضور داشتند. در شروع جلسه اقای صبغت الله کریمی، هماهنگ کننده ملی ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان توضیح مختصری در مورد فعالیت های ابتکار شفافیت زیربنایی در سطح جهان ارایه کرد و اشاره کرد این ابتکار نهاد های تدارکاتی را کمک می کند تا اطلاعات پروژه زیربنایی شان را برمبنای معیارهای کاست برای افزایش شفافیت و حسابدهی در سکتور زیربنا نشر کنند. در مقابل ابتکار شفافیت زیربنایی کمک میکند تا مردم ، جامعه مدنی و سکتور خصوصی از این اطلاعات استفاده مفید نموده و نگرانی هایشان در بخش پروژه های زیربنایی را با حکومت مطرح بسازند. برعلاوه حکومت نیز به عنوان مرجع پاسخگو به نگرانی های مردم، جامعه مدنی و رسانه ها پاسخ دهد. در ادامه آقای کریمی از محترم بریالی عمرزی عضو کمیته درخواست نمود تا نظریات خویش را به اشتراک بگذارند

آقای بریالی عمرزی، رئیس سازمان هماهنگی انجو ها  و عضو کمیته نشر اطلاعات کاست  در مورد تعهد حکومت افغانستان برای شفافیت سکتور زیربنایی صحبت کرد و گفت در بخش زیربنا سرمایه گذاری های زیادی صورت گرفته است به همین منظور شفافیت در این روند از اهمیت بالایی برخوردار است و توجه تمام نهادها را نیاز دارد. آقای عمرزی همچنین اشاره کوتاهی به تفاهمنامه ای که این  وزارت با ابتکار شفافیت زیربنایی امضا نموده است کرد و گفت جای قدردانیست که این وزارت تا اکنون سیستم نشر اطلاعات شان را بر اساس معیارهای ابتکار شفافیت زیربنایی ایجاد نموده و اطلاعات چند پروژه را نشر نموده است اما توقع میرود که اطلاعات تمام پروژه های وزارت انرژی و آب در این سیستم نشر شود.

در ادامه  آقای صفی  الله کامه وال عضو کمیته نشر اطلاعات در زمینه شیوه نشر اطلاعات صحبت کرد و اشاره کوتاهی به سیستم جدید نشر اطلاعات ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی کرد و گفت در این زمینه دو گزینه برای همکاری وجود دارد گزینه اول این است که یک API ساخته میشود و اطلاعاتی که در سیستم نشر اطلاعات این وزارت نشر میگردد به سیستم نشر اطلاعات اداره تدارکات ملی نیز نشر گردد و گزینه دوم این است که وزارت میتواند اطلاعات پروژه های خود را از طریق API سیستم تدارکات ملی که ایجاد شده است بگیرد و در وب سایت خود نشر نماید. (البته اطلاعاتی که بر اساس معیارهای کاست باشد زیرا اطلاعات زیادی در سیستم نشر می گردد.) وی نیز تاکید کرد که در حال حاضر API سیستم نشر اطلاعات تدارکات ملی ساخته شده است و اگر متخصص وب سایتی در این زمینه باشد میتواند آن را به سیستم این وزارت ادغام نماید.

جلالتماب انجینر صاحب خلمی، سرپرست وزارت انرژی و آب در شروع از ایجاد سیستم جدید اداره تدارکاتی ملی اظهار خرسندی نمود و گفت که این سیستم ها تاثیر شگرفی در بهبود شفافیت و حسابدهی خواهند داشت. وی گفت پروژه های وزارت انرژی و آب پروژه های ملی هستند و ضرورت است تا مردم به اطلاعات این پروژه ها دسترسی داشته باشند. وی گفت مردم حق دارند نقد بکنند تا نقدی صورت نگیرد اصلاحات بوجود نخواهد آمد. آقای خلمی همچنین اشاره ای به چالشهای این وزارت در استفاده از سیستم های نشر اطلاعات کرد  اما به این وجود به رئیس دفتر این وزارت هدایت داد تا در ابتدا لیست کاملی از تمام پروژه های این وزارت تهیه شود و در سیستم به نشر سپرده شود و نیز جلسه ای با روئسای برنامه و رئیس های پروژه های این وزارت در این زمینه برگزار خواهد شود. آقای خلمی تاکید نمود که در زمینه یک جدول زمان بندی فعالیت ها نیز با کمیته نشر اطلاعات شریک خواهد شد.

آقای کامه وال همچنین تاکید نمود که درلیست پروژه ها، مسوول پروژه یا شخص ارتباطی در وزارت نیز مشخص گردد.

در حال حاضر اطلاعات ۲۰ پروژه زیربنایی این وزارت در سیستم نشر اطلاعات به نشر سپرده شده است و نیز تاکید شد که تمام اطلاعات پروژه های زیربنایی وزارت انرژی و آب الی سه ماه آینده در سیستم جدید نشر اطلاعات این وزارت به دسترس عموم مردم قرار میگیرد.