ورکشاپ گروه نهاد های ذیدخل برگزار گردید


ورکشاپ گروه نهاد های ذیدخل برگزار گردید

ورکشاپ تخنیکی گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان با حضور داشت جلالتماب محمد اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد کشور و رئیس گروه نهاد های ذیدخل، محترم عتیق الله نصرت رئیس اتاق تجارت و صنایع کشور، محترم سید اکرام افضلی رئیس اجرائیوی دیدبان شفافیت افغانستان، نماینده گان حکومت، سکتور خصوصی و جامعه مدنی به تاریخ ۳۰ ثور ۱۳۹۶ در هتل کابل سرینا برگزار گردید.

هدف این برنامه آشنا سازی اشتراک کننده گان بخصوص اعضای گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان، مهارت ها، دانش و نگرشهای لازم، برای فعالیت بهتر در گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان را بدست می آورد.

در اخیر این ورکشاپ اشتراک کننده گان موضوعات زیر را دریافت خواهند کرد:

  • شناخت طرز کار نهاد های ذیدخل ، چالش ها و فرصت هایی که در ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان وجود دارد،
  • مرور مطالعات موردی که در کشورهای عضو ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی صورت گرفته، و در مورد مزایا و مشکلات گروه نهاد های ذیدخل و اینکه چگونه به مشکلات رسیده گی کردن آشنا میشوند.
  • شناسایی شاخص های موثر برای فعالیت گروه کاری نهاد های ذیدخل.
  • مسئولیت های هر عضو گروه نهاد های ذیدخل و اینکه چگونه موثر باشند را درک می نمایند
  • با لایحه وظایف و فعالیت گروه نهاد های ذیدخل آشنا شده و موافقت می نمایند.
  • موضوعات کلیدی برای ایجاد یک پلان استراتژیک را شناسایی مینمایند.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ماه اکتوبر ۲۰۱۳ به ابتکار شفافیت در سکتور ساختمانی یا کاست پیوست و دارالانشای این ابتکار کار خویش را رسماً در ماه جولای سال ۲۰۱۶ اغاز کرد. این ابتکار با نشر معلومات مربوط به پروژه های ساختمانی، ضعف و قوت را درسکتور متذکره شناسایی می نماید. ابتکار کاست همگام با حکومت ها، سکتور خصوصی و جوامع مدنی در ۱۶ کشور سرتاسر جهان فعالیت دارد تا ارزش بهتری را از طریق افزایش شفافیت و حسابدهی در سرمایه گذاری پروژه های زیربنایی عامه بدست بیاورد. این ابتکار غیرانتفاعی وغیر وابسته در سال ۲۰۱۲ در انگلستان راه اندازی شد.