مطالعۀ امکان سنجي ابتکار شفافيت سکتور ساختماني افغانستان نشر شد


در باره ابتکار شفــافیت سکتور ساختمانی افغانسـتان

دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ماه اکتوبر ۲۰۱۳ به ابتکار شفافیت در سکتور ساختمانی یا کاست پیوست و دارالانشای این ابتکار کار خویش را رسماً در ماه جولای سال ۲۰۱۶ اغاز کرد. این ابتکار با نشر معلومات مربوط به پروژه های ساختمانی، ضعف و قوت را درسکتور متذکره شناسایی می نماید. ابتکار کاست همگام با حکومت ها، سکتور خصوصی و جوامع مدنی در ۱۶ کشور سرتاسر جهان فعالیت دارد تا ارزش بهتری را از طریق افزایش شفافیت و حسابدهی در سرمایه گذاری پروژه های زیربنایی عامه بدست بیاورد. این ابتکار غیرانتفاعی وغیر وابسته در سال ۲۰۱۲ در انگلستان راه اندازی شد.

۲۶ حوت ۱۳۹۵ قصر مرمرین، کابل، افغانستان: برنامه نشر مطالعۀ امکان سنجي ابتکار شفافيت سکتور ساختماني (کاست) افغانستان امروز با حضورداشت مقامات عالی رتبه دولتی برگزار شد. در این برنامه نماینده گان حکومت، سکتورخصوصی، جامعه مدنی و همکاران بین المللی اشتراک کردند. هدف از این برنامه ، به اشتراک گذاری یافته های مطالعه امکان سنجی ابتکار کاست افغانستان با حکومت، جامعه مدنی، سکتور خصوصی و همکاران بین المللی میباشد.

جلالتماب عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد و رئیس گروه نهاد های ذیدخل این ابتکار گفت: “موضوع شفافیت در سکتور ساختمانی برای جلوگیری از سؤاستفاده ها برای حکومت افغانستان حیثیت یک امر حیاتی را دارد. به همین دلیل بعد از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، وزارت اقتصاد برای عملی ساختن معیارهای ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی جدی عمل کرده و از طریق مشارکت سکتور خصوصی و جامعه مدنی راه کار واضح را برای جلوگیری از فساد در سکتور ساختمانی تهیه کرده که با عملی ساختن این راه کار، ازکیفیت پایین و فساد در پروژه های زیربنایی جلوگیری صورت خواهد گرفت.”

وی همچنین به یافته های مهم این مطالعه اشاره نموده گفت که اصلاحات تدارکاتی و توسعه ظرفیت هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارند، ساختار های موازی تمویل کننده گان و تاخیر در پرداخت ها، نظارت، بررسی و کنترل توسط سازمان های متفاوتی انجام میشود و تا هنوز به صورت غیر موثر با تداخلات کاری انجام شده است. امنیت، ظرفیت و منابع محدود باعث ایجاد مشکلات در نظارت وتطبیق پروژه در ساحه شده است.

احمدالله موج مسوول برنامه های سازمان دیدبان شفافیت افغانستان گفت “عدم شفافیت در روند ساخت و ساز پروژه های زیر بنایی در یک دهه گذشته باعت حیف و میل شدن ملیارد ها دالر گردیده است. بهتر ساختن وضعیت شفافیت و پاسخگویی در سکتور ساختمانی که شامل نشر اطلاعات به موقع می باشد، می تواند مشکلات، کم کاری ها و فساد در پروژه های ساختمانی را برملا سازد. دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند افغانستان است و ابتکار کاست عرضه اطلاعات به مردم در تمام حیات یک پروژه ساختمانی از زمان قرارداد الی بهره برداری را تامین و تضمین خواهد نمود.”

محترم صبغت الله کریمی هماهنگ کننده ملی این ابتکار در مورد چالش های موجود در سکتور زیربنایی کشورو اهمیت ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی افغانستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دارالانشای ملی ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی افغانستان از چند ماه بدین سو کار خویش را آغاز کرده است و ویب سایت تخنیکی این دارالانشا برای نشر اطلاعات پروژه های عام المنفعه نیز ساخته شده است. قابل یادآوری است که رهنمود نشر اطلاعات پروژه های ساختمانی نیز نهایی شده و به زودی به دسترس ادارات تدارکاتی افغانستان برای نشر اطلاعات با در نظر داشت استندردهای این ابتکار به اشتراک گذاشته خواهد شد.

در باره گزارش امکان سنجي ابتکار شفافيت سکتور ساختمانی

این مطالعه امکان سنجی چالش ها و فرصت های سکتور ساختمانی کشور را ارزیابی نموده و در عین حال جنبه های مختلف سطوح فعلی نشر اطلاعات پروژه های عام المنفعه را مطالعه نموده که متشکل از تحقیق کتابخانه ای، تحقیق ساحوی و مصاحبه ها میباشد. این مطالعه طی ده ماه توسط تیم تحقیقاتی متشکل از داکتر جوانیتا اولایا، محمد ناصر تیموری، صبغت الله کریمی با مدیریت سازمان دیدبان شفافیت افغانستان IWA)) و کمک مالی دفتر GIZ-OPAF  صورت گرفته است.