سیستم نشر اطلاعات وزارت فواید عامه با سیستم جدید اداره تدارکات ملی وصل میشود


کمیته پیگیری نشر اطلاعات گروه نهاد های ذیدخل در تاریخ ۱۵ اگوست ۱۳۹۷ جلسه ای با مقامات وزارت انرژی و آب داشت. در این جلسه اقای منگل رییس دفتر وزیر فواید عامه و اعضای کمیته نشر اطلاعات ابتکار شفافیت زیربنایی حضور داشتند. (جلالتماب وزیر فواید عامه به دلیل جلسه مهمی که در اداره امور داشتند در جلسه اشتراک نکردند). اعضای کمیته در این جلسه درمورد اهمیت نشر اطلاعات و سیستم جدید اداره تدارکات ملی کشور که با در نظر داشت معیارهای نشر اطلاعات ابتکار شفایت زیربناییی و حکومت مداری باز ایجاد شده است صحبت کردند.

در شروع جلسه اقای غلام رضا میرزایی، متخصص ارتباطات ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان توضیح مختصری در مورد فعالیت های ابتکار شفافیت زیربنایی در سطح جهان ارایه کرد و اشاره کرد این ابتکار نهاد های تدارکاتی را کمک می کند تا اطلاعات پروژه زیربنایی شان را برمبنای معیارهای کاست برای افزایش شفافیت و حسابدهی در سکتور زیربنا نشر کنند. در ادامه آقای پتیال غورڅنګ از اداره تدارکات ملی توضیحی در مورد سیستم جدید این اداره  و همکاری ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان در معیارهای نشر اطلاعات سیستم تدارکات ملی توضیحات ارایه نمود. آقای پتیال غورځنګ به وزارت فواید عامه پیشنهاد داد که سیستم فعلی از وزارت را به گونه ای ایجاد کنند که همزمان هم اطلاعات در این سیستم و هم سیستم اداره تدارکات ملی نمایش داده شود

آقای فاضل توضیحی در مورد سیستم وزارت فواید عامه ارایه کردند. یکی از قابلیت های سیستم وزارت فواید اولویت بندی پروژه است. در حال حاضر این سیستم تمام گزارشهای وزارت فواید عامه را ایجاد میکنند. آقای فاضل هم در مورد تعریف ای پی آی برای به نمایش اطلاعات در دو سیستم نیز صحبت کردند. در سیستم جدید وزارت فواید عامه تمام معیارهای کاست در نظر گرفته شده است برعلاوه بالغ بر ۵۰۰ مورد اطلاعاتی پروژه های زیربنایی نشر میگردد.

در قسمت افتتاح سیستم جدید این وزارت توافق شد که رهبری وزارت فواید عامه زمان مشخص افتتاح سیستم را مشخص کنند.

آقای کامه وال هم اشاره ای به شیوه های نشر اطلاعات و موثریت نشر اطلاعات صحبت کرد. وی پیشنهاد داد که سیستم اداره تدارکات ملی با در نظرداشت تمام قوانین نافذه کشور جور شده و سیستم های دیگه میتواند برای نشر اطلاعات را از سیستم متذکره دریافت کند.

اعضای جلسه تصمیم گرفتند که روز دیگری برای ملاقات با وزیر محترم فواید عامه مشخص گردد تاکمیته صحبت های نهایی را با ایشان به اشتراک به گذارد.