جلسه شماره ۳۰ گروه نهاد های ذیدخل برگزار گردید


جلسه شماره ۳۰ گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان (کاست) روز پنجشنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۹ برابر با  ۱۵ اکتوبر ۲۰۲۰ به رهبری جلالتمآب دوکتور کریمه حامد فاریابی، سرپرست وزارت اقتصاد و رئيس گروه نهاد های ذیدخل این ابتکار برگزار گردید. در این جلسه نماینده های ارشد حکومت، سکتور خصوصی و جامعه مدنی بخصوص اعضای جدید حضور داشتند. در آغاز جلسه ، سرپرست وزارت اقتصاد با اظهار امتنان از حضور فعال اعضا به اهمیت شفافیت در سکتور زیربنا اشاره نمود و تاکید نمود که تحقق شفافیت در سکتور زیربنا نیازمند افزایش باورمندی در نهادهای مسئول است و این وظیفه همه نهاد های ذیدخل است تا این باورمندی را نهادینه سازند. وی تاکید داشت که تخصیص بودجه هنگفت سالانه برای بخش انکشافی کشور، نشان دهنده اهمیت این سکتور است. لذا در همین رابطه ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان گزارش سوم اطمینان دهی این ابتکار روی دست گرفته شده است و تیم اطمینان دهی نیز انتخاب شده است. وزارت اقتصاد در قسمت معرفی این تیم به وزارت ها و ادارات مرتبط همکاری خواهد نمود و جهت هماهنگی بیشتر جلسه هماهنگی با مقامات وزارتهای مرتبط تنظیم خواهد شد. برعلاوه، این ابتکار گفتمانی را در مورد اهمیت شفافیت و پاسخگویی در پروژه های ملی با تمرکز بر چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان ۲۰۱۷ – ۲۰۲۱ برگزار می کند که مشارکت فعال تمام اعضا مهم است. وی همچنین از نهادهای جامعه مدنی در قسمت شریک سازی یافته های این گزارش با حکومت بخصوص در نشست جنوا همکاری نمایند. وی در اخیر از اشتراک اعضای جدید یکباردیگر اظهار قدردانی نمود و گفت که نهادهای جدید در زمینه نشر اطلاعات و همکاری با تیم اطمینان دهی همکاری های خود را داشته باشند. سپس جناب صبغت الله کریمی، رئیس دارالانشای ملی پیرامون فیصله های جلسه قبلی (شماره ۲۹ ) صحبت نمود.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلید نمایید