جلسه شماره ۲۵ گروه نهاده ای ذیدخل ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان برگزار گردید


جلسه شماره ۲۵ گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان روز سه شنبه ۱۵ اسد ۱۳۹۸ با حضور نماینده های ارشد حکومت، سکتور خصوصی و جامعه مدنی به ریاست جلالتماب دوکتور مصطفی مستور ، وزیر اقتصاد و رئیس گروه نهاد های ذیدخل برگزار شد. در این جلسه آقای ادموند بنیامین ریچ ناظر بین المللی از فعالیت های کاست نیز حضور داشت و پیرامون وضیعت شفافیت زیربنا در افغانستان، پیشرفت های ابتکار جهانی کاست در افغانستان و چالشهای فراروی آن بحث و تبادل نظر کرد.

در شروع جلسه، جلالتماب دوکتور مصطفی مستور ، وزیر اقتصاد و رئیس گروه نهاد های ذیدخل با اظهار قدردانی از حضور آقای ریچ گفت که هدف سفر ایشان، گفتگو در مورد وضعیت شفافیت در زیربنای افغانستان، موثریت ابتکار شفافیت زیربنا در افغانستان، نشر اطلاعات از طریق پورتال ملی و تبادل نظر در مورد پیشرفتهای حکومت در راستای تامین شفافیت و حسابدهی در سکتور زیربنا می باشد. در ادامه رئیس جلسه به فیصله جلسه شماره ۲۴ اشاره کرده و تاکید داشت که بر اساس جلسه قبلی قرار بود که ۲۰ پروژه برای گزارش دوم اطمینان دهی انتخاب شوند که انتخاب شدند. در ادامه از آنجایی که ایشان سفر رسمی داشتند جلسه را ترک نموده وریاست جلسه را دوکتور احمد جواد عثمانی معین مالی و اداری وزارت اقتصاد بر عهده گرفت.

در جریان این جلسه، اعضا بر روی موضوعات ذیل نیز بحث و گفتگو کردند
• ساختار مدیریتی کاست و تاثیر آن
• نشر اطلاعات
• تقاضا برای استفاده از اطلاعات نشر شده پروژه های زیربنایی از جانب مردم و نهادها
• تاثیرات استفاده از اطلاعات نشر شده پروژه های زیربنایی
• وضعیت حقوقی و استقلالیت ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان
• حضور نماینده های سایر نهاد های مرتبط در جلسات
• حضور نهاد های چتری جامعه مدنی و رسانه ها در جلسات
• تعهد و تخصص گرایی در بین اعضای جلسه

جلسه شماره ۲۵ گروه نهاد های ذیدخل با محور گفتگو پیرامون همین موضوعات با آقای بنیامین ریچ به پایان یافت . اعضای جلسه با موافقت رئیس جلسه تصمیم گرفتندکه در مورد موضوعات و اجندا های باقی مانده در جلسه شماره ۲۶ که به زودی برگزار می شود صحبت نمایند.

شایان ذکر است که، در جریان جلسه آقای ولی الله مصباح نماینده کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات اشاره ای به عدم همکاری وزارت شهرسازی و اراضی در زمینه ارائه اسناد ۵ پروژه این وزارت نموده و گفت که این کمیسیون مکتوبی به منظور ارایه اسناد پروژه های مربوط به گزارش اطمینان دهی به این وزارت ارسال نموده است و اگر طی ۵ روز کاری این وزارت اطلاعات مربوطه را ارایه ننماید موضوع به سارنوالی راجع می گردد.