برنامه آگاهی عامه شفافیت زیربنا در پوهنتون کابل برگزار گردید.


در ادامه برنامه های آگاهی دهی در زمینه استفاده از اطلاعات و نظارت مردمی از پروژه های زیربنایی در پوهنتون های کشور، ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان روز دوشنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۸برنامه آگاهی عامه ای را در پوهنتون کابل برگزار نمود. در این برنامه رئیس پوهنتون کابل، معین مالی و اداری وزارت اقتصاد، نماینده های گروه نهاد های ذیدخل کاست، اساتید و  ۳۳۰ تن از محصلین پوهنځی های مختلف پوهنتون کابل حضور داشتند و در مورد شیوه نظارت مردمی معلومات دریافت کردند.

در حال حاضر اطلاعات بیش از ۴۳۱۵ پروژه در پورتالهای ملی اداره تدارکات ملی، وزارت ترانسپورت، وزارت انرژی و آب و وزارت احیا و انکشاف دهات نشر شده است و حالا نوبت مردم است تا از این اطلاعات برای نظارت از پروژه های زیربنایی استفاده نمایند.

 

جلالتماب پوهنمل حمید الله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس ج.ا.ا. در امور تحصیلات عالی کشور با قدردانی از ابتکار جهانی کاست برای تقویت شفافیت و حسابدهی در بخش زیربنا گفت:” در چند دهه اخیر دولت افغانستان تلاشهای متعددی در جهت بهبود زیربنا انجام داده است اما این تلاشها نیاز به همکاری مردم دارد تا ادامه پیدا کند. نقش محصلین به عنوان شهروندان آگاه، خردمند و مسئول می تواند در بهبود زیربنا های کشور اهمیت بالایی داشته باشد. به همین منظور شهروندان مسئول و نهاد های مسئول در تامین شفافیت پروژه های زیربنایی کشور نقش مهمی داشته باشد و باید دراین زمینه همکاری کنند.”

دوکتور احمد جواد عثمانی، معین مالی و اداری وزارت اقتصاد وسرپرست گروه نهاد های ذیدخل کاست از مشارکت پوهنتون های کشوربخصوص پوهنتون کابل و محصلین اظهار قدردانی نمود و گفت:”متاسفانه فساد در سکتور زیربنا باعث حیف و میل شدن پول های هنگفتی شده است و مردم کشور نمی توانند به درستی از عرضه خدمات مستفید شوند. موجودیت زیربنای با کیفیت باعث ترقی زندگی شهروندان می شود. یکی از موضوعات که باعث داشتن زیربنای با کیفیت می شود مشارکت مردم و استفاده از اطلاعات نشر شده می می باشد. استفاده از اطلاعات منتشر شده و نظارت مردمی از پروژه های زیربنایی باعث انکشاف روز افزون بخش زیربنا می گردد. ”

محترم انجینر ولید هویدا، عضو بورد رهبری انجمن انجینران افغانستان و همچنین عضو گروه نهاد های ذیدخل با توضیح روند شفافیت و حسابدهی در پروژه های زیربنایی گفت: ” هدف نهایی نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی و مشارکت مردم ایجاد حس مالکیت است، هرگاه حس مسئولیت پذیری و مالکیت در مردم کشور ایجاد گرد.فساد نیز کاهش می یابد وباعث بهبود وضعیت زیربنای کشور می شود. من از محصلین گرامی تقاضا می کنم که توجه جدی به پریزینتیشن این برنامه داشته باشند و از معلومات آن برای داشتن زیربنای بهتر استفاده کند.”

در ادامه آقای غلام رضا میرزایی از ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان پریزینتیشن معلوماتی در قسمت نقش مردم در نظارت از پروژه های زیربنایی ارایه نمود.

تدویر برنامه های آگاهی عامه در پوهنتون های کشور بخشی ازبرنامه حسابدهی اجتماعی ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان می باشد. قرار است که این سلسله برنامه های آگاهی عامه در سایر پوهنتون های کشور برگزار گردد.