برنامه آگاهی عامه برای محصلین پوهنتون ننگرهار برگزار شد


روز سه شنبه ۱۴ حوت ۱۳۹۷ ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان برنامه آگاهی عامه ای را با عنوان مشارکت  مردم در افزایش شفافیت و حسابدهی در پروژه های زیربنایی برای محصلین پوهنتون ننگرهار برگزار نمود. هدف این برنامه ایجاد فرهنگ نظارت مردمی از پروژه های زیربنایی با استفاده از اطلاعات بود. در این برنامه بیش از ۲۶۰ محصل از پوهنځی های مختلف پوهنتون ننگرهار حضور داشتند.

سخنرانان این برنامه، در مورد مزایای استفاده اطلاعات و دریافت این اطلاعات از سیستم های دولتی خصوصا، سیستم تدارکات الکترونیک و باز افغانستان که توسط اداره تدارکات ملی ایجاده شده است، سیستم وزارت فواید عامه و سیستم نشر اطلاعات وزارت انرژی و آب صحبت کردند. استفاده از اطلاعات مردم را قادر خواهد ساخت تا به صورت جدی از روند تطبیق پروژه های زیربنایی در محل های زندگی شان نظارت کنند. در جریان این برنامه همچنین در مورد ایجاد گروه واتس اپ به منظور شریک سازی مشکلات زیربنایی نیز صحبت شد.

آقای صبغت الله کریمی، رئیس درالانشای ملی ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان گفت: نهاد های دولتی به اندازه کافی اطلاعات پروژه های زیربنایی را نشر کرده اند، حالا زمان آن فرارسیده است که مردم از این اطلاعات استفاده کنند. استفاده از اطلاعات یقیاً در بهبود کیفیت و تحویل دهی به موقع پروژه های زیربنایی تاثیر خواهد داشت

ابتکار شفافیت زیربنای در نظر دارد تا این سلسله برنامه های آگاهی عامه را در سایر پوهنتون های کلیدی کشور خصوصا،پوهنتون های پایتخت، پوهنتون هرات و بلخ برگزار نماید.