زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
چهار راهی ملک اصغر، سرک
وزارت خارجه، کابل، افغانستان
Menu

بخشهای اساسی ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان عبارتند از 

 

۱- گروه نهادهای ذیدخل

برای توضیحات اینجا را کلیک نمایید

 

۲- پروسه نشر اطلاعات

برای توضیحات اینجا را کلیک نمایید

 

۳- پروسه اطمینان دهی

برای توضیحات اینجا را کلیک نمایید

 

۴-حسابدهی اجتماعی

برای توضیحات اینجا را کلیک نمایید