زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
چهار راهی ملک اصغر، سرک
وزارت خارجه، کابل، افغانستان
Menu
دانلود اعلامیه ها

آخرین اعلامیه های مطبوعاتی:

گزارش بررسی شفافیت و پاسخگویی در تطبیق پروژه های بزرگ ملی

دلو ۱۷, ۱۳۹۹ دانلود فایل  

مجله انلاین – شماره هشتم

جدی ۹, ۱۳۹۹ دانلود فایل  

مجله انلاین – شماره پنجم

ثور ۲۳, ۱۳۹۸ دانلود فایل  

مجله انلاین – شماره چهارم

جدی ۲۵, ۱۳۹۷ دانلود فایل  

مجله انلاین – شماره سوم

سنبله ۲۵, ۱۳۹۷ دانلود فایل  

مجله انلاین – شماره دوم

حوت ۲۶, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

مجله انلاین – شماره اول

حوت ۲۶, ۱۳۹۶ دانلود فایل