زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
چهار راهی ملک اصغر، سرک
وزارت خارجه، کابل، افغانستان
Menu

آخرین مطالب:

برنامه معلوماتی پیرامون آغاز تطبیق شاخص شفافیت زیربنا در افغانستان|گفتمان تخصصی زیربنا پیرامون شفافیت و پاسخگویی در تطبیق ۱۶ پروژه بزرگ ملی کشور برگزار گردید|جلسه شماره ۳۰ گروه نهاد های ذیدخل برگزار گردید|گفتمان آنلاین زیربنا در زمینه نشر اطلاعات پروژه های کوید ۱۹ و اقدامات دولت در این زمینه |آگاهی دهی در مورد حقوق سکتور خصوصی و مکانیزم های حل منازعات برای افزایش اعتماد میان این سکتور و حکومت|برنامه آموزشی برای شرکتهای ساختمانی با هدف ارتقای ظرفیت و افزایش سطح رقابت در پروژه های زیربنایی|برنامه گفتگوی آنلاین با عنوان بروکراسی در سکتور عامه و چالشهای محیط تجارتی|کنفرانس ملی شرکت های ساختمانی|دومین گزارش اطمینان دهی با تمرکز بر شفافیت و پاسخگویی در پروژه های زیربنایی عام المنفعه منتشر شد|برگزاری برنامه آموزشی شفافیت زیربنا در پوهنتون پولیتخنیک کابل|
تصویر
1,410 بازدید
تصویر
2,244 بازدید
تصویر
2,174 بازدید

ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان

ابتکار شفافیت زیربنا (کاست) یک ابتکارجهانی است که با هدف تقویت شفافیت و پاسخگویی در پروژه های عام المنفعه فعالیت می نماید. این ابتکار یکجا با حکومت، سکتور خصوصی و جامعه مدنی در راستای افزایش نشر اطلاعات پروژه های سکتور زیربنا، تفسیر و تحلیل این اطلاعات کار می کند. این کار باعث می شود که شهروندان آگاه قادر شوند تا با استفاده از اطلاعات نشر شده، نهاد های مربوطه را حسابده قرار بدهند. جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1392 از طریق وزارت اقتصاد به این ابتکار جهانی پیوست و فعالیت خود را رسماً در اواسط سال 1395 آغاز نمود.

تماس با ما

دستاوردها


ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان در ۴ بخش: نشر اطلاعات، اطمینان دهی ، گروه نهاد های ذیدخل و پاسخگویی اجتماعی کار میکند دستاوردهای این ابتکار از سال ۲۰۱۶ به این طرف قرار ذیل است

28

پروژه های بررسی شده

7654

پروژه های نشر شده

2

گزارشات

2

اقدامات اتخاذ شده

26

همکاران ما

1655

تعداد شهروندان که آموزش دیده اند

280.1 M USD

ارزش پروژه های بررسی شده

آخرین نشرات:

صورت جلسه، جلسه شماره ۳۲

دانلود فایل

صورت جلسه، جلسه شماره ۳۱

دانلود فایل

صورت جلسه، جلسه شماره ۳۰

دانلود فایل

صورت جلسه، جلسه شماره ۲۹

دانلود فایل

بخش های اساسی ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان

دانلود گزارش های اطمینان دهی از پروژه های زیربنایی عام المنفعه

گزارش اطمینان دهی

دومین گزارش اطمینان دهی

قوس ۶, ۱۳۹۸
دانلود فایل

اولین گزارش اطمینان دهی

عقرب ۲۵, ۱۳۹۶
دانلود فایل

گروه نهادهای ذیدخل:

حکومت، سکتور خصوصی، جامعه مدنی