زبان: فارسی | English
  • شبکه های اجتماعی:
موږ سره اړیکه ونیسئ:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
وزارت اقتصاد، شهرنو، میدان
انصاری، کابل، افغانستان
Menu
دانلود فایلهای نشرات ما

آخرین نشرات:

MSG ToR

قوس ۱۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

لایحه وظایف گروه نهاد های ذیدخل

قوس ۱۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۷ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۸, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۶ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۸, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۵ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۷, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۴ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۳ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۲جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره۱۱جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۰ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  
صفحه 1 از 212