زبان: فارسی | English
  • شبکه های اجتماعی:
موږ سره اړیکه ونیسئ:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
وزارت اقتصاد، شهرنو، میدان
انصاری، کابل، افغانستان
Menu
حکومت، سکتور خصوصی، جامعه مدنی

گروه نهادهای ذیدخل:

نام توضیحات لوگو
وزارت کار و فواید عامه

معلومات بیشتر

اتحادیه معماران افغانستان

معلومات بیشتر

شرکت گلوبات تراست
دیده بان شفافیت افغانستان
شرکت بین المللی آر جی ام
وزارت انرژی و آب
دفتر هماهنگی انجوهای افغانستان
اتحادیه مهندسان افغانستان
اتاق تجارت و صنایع افغانستان
سواباک
صفحه 1 از 212