ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان تفاهمنامه همکاری با ۸ وزارت و اداره مستقل امضا نمود


 امروز دو شنبه ۶ حوت ۱۳۹۷  ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان تفاهمنامه همکاری به منظور افزایش شفافیت و حسابدهی در پروژه های زیربنایی را با ۸ وزارت و اداره مستقل حکومت افغانستان امضا نمود. با وجودیکه اصلاحات و اقداماتی از سوی حکومت وحدت ملی در بخش زیربنا برداشته شده است اما تا هنوز نگرانی های مهمی در راستای بهبود کیفیت و به موقع تکمیل شدن پروژه ها دیده می شود. تحقیقات ابتکار شفافیت زیربنا (کاست) نشان میدهد که پروژه های زیربنایی در افغانستان با تاخیر دوبرابر و کیفیت پایین مواجه هستند[i].

هدف این تفاهمنامه افزایش شفافیت و حسابدهی در پروژه های زیربنایی افغانستان می باشد. بر اساس این تفاهمنامه این وزارت و ادارات مستقل فعالیت های زیر را انجام می دهند:

  1. نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی بر اساس معیارهای بین المللی کاست
  2. سهیم سازی مردم در پروژه های زیربنای از طریق نشر اطلاعات
  3. همکاری ادارات با تیم تحقیقاتی کاست در زمینه بررسی پروژه های زیربنایی
  4. اصلاحات در مکانیزم های تطبیق پروژه های زیربنایی بنا بریافته های گزارشات تحقیقی این نهاد

قابل ذکر است که، وزارت صحت عامه، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری، وزارت مخابرات، وزارت معارف، اداره هوانوردی ملکی، اداره انکشاف زون پایتخت، شرکت برشنا و شرکت آبرسانی و کانالازیسیون شهری افغانستان از جمله نهادهایی هستند که این تفاهم نامه را امضا کردند.

جلالتمآب دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشوربا حضور در این جلسه گفت:  “ابتکار شفافیت زیربنا در سطح بین المللی نتیجه خوبی داشته است. زیرا کشورها را از لحاظ اقداماتی که در بخش زیربنا انجام داده اند درجه بندی میکند؛ این ابتکار هم تجربه های ناکام و تجربه های کامیاب در بخش زیربنا را بررسی می نماید که در اعتبار کشور برای جلب کمک های بیشتر تاثیر قابل توجه ای  دارد. یکی از مسایلی دیگری که به آن توجه شده است نشر معلومات است. اطلاعات پروژه های زیربنایی در همه مراحل باید در دسترس مردم قرار بگیرد زیرا به وسیله آن مردم در پروسه ها دخیل می شوند . مشارکت مردم در پروسه ها باعث حفظ و مراقبت از زیربنا ها نیز میشود و برعلاوه احساس مالکیت را در بین مردم ایجاد می شود.وی همچنین تاکید ورزید که تطبیق پروژه های  زیربنایی براساس معیارهای بین الملل کاست باعث تشویق کشورهای تمویل کننده به سایر پروژه های میشود. در اخیر از وزارت اقتصاد و تمام وزارت های ذیدخل که در این بخش همکار هستند اظهار قدردانی نموده و توجه شان را برای تطبیق معیارهای بین المللی این ابتکار را خواست.”

محترم دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد و رئیس گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان گفت: “ارزش زیربنا هم از نظر اهمیت وهم از لحاظ پایداری و قیمت بسیار زیاد است. در افغانستان به صورت اوسط سالانه ۱ میلیارد بودجه برای بخش زیربنا تخصیص داده می شود. بناً شفافیت و حسابدهی در این بخش اهمیت زیادی دارد. در سطح جهان ، حکومتها با مشارکت  سکتور خصوصی و جامعه مدنی این ابتکار بین اللمی را برای بهبود وضعیت در زیربنا ها ایجاد کرده اند. حکومت افغانستان رسماً از طریق وزارت اقتصاد به این ابتکار بین المللی پیوست و درسال ۱۳۹۵ کار خود را آغاز نمود. در این ابتکار تا فعلا ۱۶ کشور عضویت دارند. وزارت اقتصاد ریاست گروه تخنیکی این ابتکار را به عهده دارد. در سال گذشته ۴ اداره تفاهمنامه همکاری با این ابتکار را امضا نمود. پیوستن  این  ۸  وزارت و  اداره  مستقل جدید گامی جدیدی در راستای افزایش شفافیت و حسابدهی در کشور است وما این را به فال میگیریم. با امضای این تفاهمنامه ها این ادارات اطلاعات پروژه ها را در تمام مراحل  پروژه در سیستم تدارکات الکترونیکی  وباز افغانستان نشر می کنندو به دسترس همه مردم قرار می .  ما اطمینان داریم امضا و عملی شدن این تفاهمنامه ها باعث شفاف سازی پروسه ها می شود و به برای مردم و جامعه جهانی و سرمایه گذاران بین المللی اطمینان بیشتری را فراهم  می کند . در سال گذشته اولین گزارش اطمینان دهی این ابتکار نشر شد و با تجاربی که از این گزارش کسب شد بر روی گزارش دوم کار  می شود  که یافته های آن به مراتب جدی تر خواهد بود. “

ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان پیش از این نیز با وزارت فواید عامه، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت انرژی و آب و اداره تدارکات ملی تفاهمنامه همکاری امضا نموده است.