Enter your keyword

به تعقیب پیشنهاد کمیته نظارت و ارزیابی، جمهوری اسلامی افغاستان در سال 2013 میلادی عضو ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی شد. ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی افغانستان در حال حاضر توسط گروپ کاری نهاد های ذیدخل که متشکل از 12 عضو به نماینده گی از حکومت، جامعه و سکتور خصوصی میباشد، اداره میشود. در ماه جولای سال 2016 میلادی یک سکرتریت ملی به منظور ارائه حمایت اداری و اجرائیوی برای گروپ نهاد های ذیدخل و ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی افغانستان ایجاد شد.

این مطالعه امکان سنجی در بین ماه های جنوری الای اکتوبر سال 2016 میلادی به منظور ارزیابی بخش های متعدد سطوح فعلی نشر اطلاعات پروژه های ساختمانی عامه انجام شده است. این مطالعه همچنین راهنمایی های لازم برای پروسه تصمیم گیری بر روی هدف اینکه چگونه به ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی مطلوب افغانستان برسیم را ارائه میدهد. این مطالعه امکان سنجی متشکل از تحقیق کتابخانه ای، تحقیق میدانی و مشاهدات میباشد.

یوتیوب
گوگل پلاس
لینک این
تویتر
فیس بوک