زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
چهار راهی ملک اصغر، سرک
وزارت خارجه، کابل، افغانستان
Menu

پروسه اطمینان دهی

ابتکار شفافیت زیربنایی،  شفافیت و حسابدهی را از طریق مطالعه مستقل اطلاعات انتشار شده پروژه های زیربنایی بهبود می بخشد. گزارش اطمینان دهی عبارت از گزارشی است که بر مبانی آن اطلاعات تخنیکی سکتور زیربنا بررسی میشود، نگرانی ها شناسایی شده و به زبان عام فهم نوشته شده و در اختیار مردم قرار میگیرد. گزارش اطمینان دهی شهروندان وگروه نهاد های ذیدخل را کمک میکند تا موضوعات اساسی بخش زیربنا را درک نموده و تصمیم گیران را حسابده قرار بدهند.

ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان دومین گزارش اطمینان دهی خویش را با تمرکز بر شفافیت و پاسخگویی در پروژه های زیربنایی عام المنفعه  در تاریخ  ۵ قوس ۱۳۹۸ با حضور داشت مقامات عالی رتبه کشور را رسماً منتشر کرد.  در این گزارش در ابتدا سطح نشر اطلاعات در ۱۵ نهاد تدارکاتی مورد بررسی قرار گرفته شده است و در ادامه موضوع شفافیت و حسابدهی به صورت عمیق تر در ۲۰ پروژه انتخاب شده از ۴ اداره (وزارت ترانسپورت، وزارت شهرسازی و اراضی ، وزارت انرژی و آب و شاروالی کابل) مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش اطمینان دهی در کنار این که وضعیت نشر اطلاعات بررسی کرده است، موضوع داوطلبی، سطح رقابت و مدیریت پروژه ها را نیز به صورت جدی مورد بررسی قرار داده است. یافته های این گزارش نشان میدهد که، میزان انتشار اطلاعات در مقایسه با معیارهای انتشار اطلاعات ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان بسیار کم است. افزون بر آن، یافته‌های گزارش، نشان می‌دهد که سیستم تدارکات الکترونیکی و باز دولت افغانستان که یک پلت‌فُرم نشر ملی است، به طور منظم توسط نهادهای تدارکاتی آپدیت نشده و یا اطلاعات واردشده توسط نهادهای تدارکاتی ناقص است.

قابل ذکر است که این ابتکار اولین گزارش اطمینان دهی خود را در هماهنگی با وزارت اقتصاد و با حضور داشت جلالتماب دوکتور عبدالله عبدالله، مقامات بلند پایه حکومت وحدت ملی افغانستان، آقای پیتر متیوز، رئیس اجرائیه ابتکار بین المللی شفافیت زیربنایی، شرکای بین المللی، نماینده گان سکتور خصوصی، نماینده گان جامعه مدنی و سایر نهاد های ذیدخل در ریاست اجرائیه کشور در ۲۴ عقرب ۱۳۹۷ برابر با ۱۵ نوامبر ۲۰۱۸  نشر نمود.  این گزارش بالای هشت پروژۀ زیربنایی به ارزش حدود ۱۵۰ ملیون دالر امریکایی مربوط وزرات های فواید عامه، احیا و انکشاف دهات و انرژی و آب  نوشته میباشد که هم از جانب حکومت تمویل شده اند و هم از جانب نهاد های تمویل کننده خصوصاً بانک جهانی تمویل شده اند می باشد. این گزارش با در نظر داشت اصول اساسی نهاد ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان تهیه شده است و هدف کلی آن بررسی شفافیت و حسابدهی در سکتور زیربنایی کشور می باشد. یافته های این گزارش نشان میدهد که سطح نشر اطلاعات در نهاد های تدارکاتی در مقایسه با معیار های جهانی کاست اندک بوده و تنها ۲۷% را تشکیل میدهد.  همچنان این گزارش می رساند که پروژه های زیربنایی در افغانستان بطور اوسط با ۱۱۹% تأخیر و۱۸٫۷  % افزایش قیمت مواجه است.  کیفیت پروژه های زیربنایی موضوع دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده است و ازجمله نگرانی های جدی محسوب میگردد. یافته ها نشان میدهد که دلیل اساسی افزایش قیمت و زمان در پروژه ها عدم دقت لازم در مرحله آمادگی پروژه (سروی و دیزاین) است.