زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
چهار راهی ملک اصغر، سرک
وزارت خارجه، کابل، افغانستان
Menu

پروسه نشر اطلاعات

نشر اطلاعات یکی از اولویتهای اساسی این ابتکار است که از بدو شروع کار، این نهاد بر روی آن تمرکز داشته است. در حال حاضر ۱۲ تفاهمنامه همکاری با نهادهای تدارکاتی ( وزارت ها و ادارات مستقل) امضا شده است و ۴ سیستم نشر اطلاعات بادر نظر داشت معیارهای این ابتکار ایجاد شده است که سیستم اداره تدارکات ملی (AGEOPS) از آن جمله می باشد. با این وجود تا هنوز نهاد های تدارکاتی کشور در امر نشر اطلاعات پروژه های سکتور زیربنا سهم فعال نگرفته اند و اطلاعات پروژه هایشان در سیستم اداره تدارکات ملی یا تکمیل نیست و یا به صورت منظم اپدیت نمی گردد.