زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
چهار راهی ملک اصغر، سرک
وزارت خارجه، کابل، افغانستان
Menu
دانلود فایلهای نشرات ما

صورت جلسه MSG:

صورت جلسه شماره ۱۹جلسه گروه نهاد های ذیدخل

ثور ۲, ۱۳۹۷ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۸ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

جدی ۱۳, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

MSG ToR

قوس ۱۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

لایحه وظایف گروه نهاد های ذیدخل

قوس ۱۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۷ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۸, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۶ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۸, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۵ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۷, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۴ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۳ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۲جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  
صفحه 2 از 41234