زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
وزارت اقتصاد، شهرنو، میدان
انصاری، کابل، افغانستان
Menu
دانلود فایلهای نشرات ما

آخرین نشرات:

صورت جلسه شماره ۱۰ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۹ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۸ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۷ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۶ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۵ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۴ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

خلاصه ای در مورد این ابتکار

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

متن کامل مطالعه امکان سنجی

میزان ۱۷, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

برگه معلوماتی در مورد ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی افغانستان

میزان ۱۳, ۱۳۹۶ دانلود فایل  
صفحه 2 از 212