زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
چهار راهی ملک اصغر، سرک
وزارت خارجه، کابل، افغانستان
Menu
دانلود فایلهای نشرات ما

صورت جلسه MSG:

مجله الکترونیکی – شماره ۶

قوس ۲۵, ۱۳۹۸ دانلود فایل  

صورت جلسه ، جلسه شماره ۲۸

قوس ۲۳, ۱۳۹۸ دانلود فایل  

اینفوگرافیک دومین گزارش اطمینان دهی ۱۳۸۹

قوس ۷, ۱۳۹۸ دانلود فایل  

صورت جلسه ، جلسه شماره ۲۷

قوس ۵, ۱۳۹۸ دانلود فایل  

پریزینتیشن در مورد ترویج فرهنگ استفاده از اطلاعات پروژه های زیربنایی

عقرب ۲۱, ۱۳۹۸ دانلود فایل  

صورت جلسه، جلسه شماره ۲۶ گروه نهادهای ذیدخل

میزان ۴, ۱۳۹۸ دانلود فایل  

رهنمود نشر اطلاعات

قوس ۱۷, ۱۳۹۷ دانلود فایل  

گزارش اطمینان دهی شماره ۱

عقرب ۲۵, ۱۳۹۷ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۲۱جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۱۳, ۱۳۹۷ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۲۰جلسه گروه نهاد های ذیدخل

سرطان ۲۰, ۱۳۹۷ دانلود فایل  
صفحه 1 از 41234