زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
چهار راهی ملک اصغر، سرک
وزارت خارجه، کابل، افغانستان
Menu

حسابدهی اجتماعی

حسابدهی اجتماعی بخش دیگریست که ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان به توجه جدی دارد. بعد از نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی، موضوع استفاده از این اطلاعات است. ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان مردم و شهروندان را کمک می کند تا از این اطلاعات استفاده کنند و پروژه های زیربنایی نزدیک محل زندگی شان را نظارت کنند. تا اکنون چندین برنامه آگاهی عامه در پوهنتون های کابل، هرات و جلال آباد برگزار شده است واین برنامه ها ادامه دارد.