زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
وزارت اقتصاد، شهرنو، میدان
انصاری، کابل، افغانستان
Menu

اصول ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی

اصول ابتکار شفافیت در سکتور ساختمانی افغانستان انعکاس دهنده یک تعهد جوانب ذیدخل برای شفافیت و حسابدهی می باشد.

حکومت مسئول ارائه زیربنا های مطمئن و امن میباشد.

حکومت باید حسابده باشد.

همکاریهای جوانب ذیدخل علاقه مندنی و مسئولیت پذیری مشترک را انعکاس میدهد.

شفافیت اعتماد به نفس سرمایه گذاران را تقویت میبخشد

شفافیت حکومتداری را بهبود میبخشد