زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
چهار راهی ملک اصغر، سرک
وزارت خارجه، کابل، افغانستان
Menu
دانلود فایلهای آرشیو شده

آرشیو نشرات:

صورت جلسه شماره ۸ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۷ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۶ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۵ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۴ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

خلاصه ای در مورد این ابتکار

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

متن کامل مطالعه امکان سنجی

میزان ۱۷, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

برگه معلوماتی در مورد ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی افغانستان

میزان ۱۳, ۱۳۹۶ دانلود فایل  
صفحه 4 از 41234