زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
چهار راهی ملک اصغر، سرک
وزارت خارجه، کابل، افغانستان
Menu
دانلود فایلهای آرشیو شده

آرشیو نشرات:

اولین گزارش اطمینان دهی

عقرب ۲۵, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۷ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۸, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۶ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۸, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۵ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۷, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۴ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۳ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۲جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره۱۱جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۰ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۹ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۲۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  
صفحه 3 از 41234