زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
چهار راهی ملک اصغر، سرک
وزارت خارجه، کابل، افغانستان
Menu
دانلود فایلهای آرشیو شده

آرشیو نشرات:

پریزینتیشن در مورد ترویج فرهنگ استفاده از اطلاعات پروژه های زیربنایی

عقرب ۲۱, ۱۳۹۸ دانلود فایل  

صورت جلسه، جلسه شماره ۲۶ گروه نهادهای ذیدخل

میزان ۴, ۱۳۹۸ دانلود فایل  

رهنمود نشر اطلاعات

قوس ۱۷, ۱۳۹۷ دانلود فایل  

گزارش اطمینان دهی شماره ۱

عقرب ۲۵, ۱۳۹۷ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۲۱جلسه گروه نهاد های ذیدخل

میزان ۱۳, ۱۳۹۷ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۲۰جلسه گروه نهاد های ذیدخل

سرطان ۲۰, ۱۳۹۷ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۹جلسه گروه نهاد های ذیدخل

ثور ۲, ۱۳۹۷ دانلود فایل  

صورت جلسه شماره ۱۸ جلسه گروه نهاد های ذیدخل

جدی ۱۳, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

MSG ToR

قوس ۱۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  

لایحه وظایف گروه نهاد های ذیدخل

قوس ۱۲, ۱۳۹۶ دانلود فایل  
صفحه 2 از 41234